Cấp phép xây dựng đối với hạng mục nhà ở nông thôn

Hiện nay, ở nhiều khu vực nông thôn người dân cải tạo xây dựng lại nhà ở của mình. Nhiều gia đình đã chủ động xin cấp phép xây dựng theo đúng quy định của nhà nước, nhưng mặt khác lại có nhiều chủ đầu tư cho rằng xây dựng nhà ở nông thông không cần thiết phải xin cấp phép xây dựng.

Trong bài viết này kts Good Hope xin giải đáp thắc mắc của các bạn rằng khi xây dựng nhà ở nông thôn có cần thiết phải xin cấp phép xây dựng hay không?

Xây dựng nhà nông thôn
Xây dựng nhà nông thôn

Theo đó việc xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn không phải bất kỳ loại nào cũng cần phải xin cấp phép xây dựng.

Dựa theo điển d, khoản 1 điều 62 của luật xây dựng thì: “ Nhà ở riêng lẻ tại vùng sâu vùng xa không thuộc đô thị, không thuộc điểm cư dân tập trung, điểm cư dân nông thôn chưa có quy hoạch thì không cần phải xin cấp phép xây dựng.

Nhằm góp phần xây dựng nông thôn mới, hiện đại hóa nông thôn. Nhà nước đã quản lý hoạt đông xây dựng ở nông thôn trong đó có việc quy hoạch các vùng tập trung dân cư nông thôn và việc cấp phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ ở nông thôn.

Tuy nhiên việc cấp phép xây dựng này cũng chỉ áp dụng đối với những điểm tập chung nhiều cư dân nông thôn đã quy hoạch và được phê duyệt

Việc xây dựng nhà ở riêng lẻ ở khu vực nông thôn phải xin cấp phép xây dựng và cấp UBND cấp xã trở nên sẽ có thẩm quyền cấp phép theo đúng quy định của nhà nước.

 

ACI HOME

Công ty Cổ phần thiết kế & đầu tư xây dựng Good Hope

Trả lời