Quy định chung về bảng giá xin cấp phép xây dựng

Quy định chung về bảng giá xin cấp phép xây dựng

Trong bài viết này, kts Good Hope xin gửi đến các bạn đọc giả, cũng như những chủ đầu tư nói riêng về quy định chung giá cả của việc xin cấp phép xây dựng

 

Quy định về bảng giá cấp phép
Quy định về bảng giá cấp phép

Quy định chung về bảng giá xin cấp phép xây dựng bao gồm:

1.Lập bản vẽ cấp phép xây dựng không đóng dấu pháp nhân:

  • Bản vẽ thiết kế kiến trúc: 6.000đ / 1m2
  • Bản vẽ thiết kế kết cấu: 9.000đ / 1m2
  • Diện tích tổng sàn xây dựng nhỏ hơn 200m2 áp dụng bằng 200m2

2.Lập bản vẽ xây dựng có đóng dấu pháp nhân:

  • Bản vẽ thiết kế kiến trúc: 10.000đ / 1m2
  • Bản vẽ thiết kế kết cấu: 15.000đ / 1m2
  • Diện tích tổng sàn xây dựng nhỏ hơn 200m2 áp dụng bằng 200m2

 

Đơn giá ( số tầng/m2)> 250m2250 – 350350 – 500500 – 750750- >1000> 1000
Tầng 14 triệu7 triệu9 triệu15 triệu20 triệuThương lượng
Tầng 25 triệu8 triệu10 triệu16 triệu22 triệuThương lượng
Tầng 37 triệu8 triệu10 triệu16 triệu22 triệuThương lượng
Tầng 47 triệu9 triệu11 triệu18 triệu24 triệuThương lượng
Tầng 58 triệu9 triệu11 triệu18 triệu24 triệuThương lượng
Tầng 68 triệu10 triệu12 triệu20 triệu26 triệuThương lượng
Tầng 7 trở lênThươnglượngThươnglượngThươnglượngThươnglượngThươnglượngThương lượng

 

ACI HOME

Công ty Cổ phần thiết kế & đầu tư xây dựng Good Hope

Trả lời