Xây dựng nhà ở trên đất quy hoạch treo

Những vấn đề liên quan đến xây dựng nhà trên đất quy hoạch treo

Muốn chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất sử dụng cho việc xây dựng công trình nhà ở, bạn cần phải làm thủ tục chuyển nhượng đất.

Quy định xây dựng dự án treo
Quy định xây dựng dự án đất quy hoạch treo

Điều kiện cần và đủ khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Căn cứ vào khoản 3 điều 30 nghị định 181/ 2004/ NĐ – CP ngày 29/01/ 2004 của chính phủ về thi hành luật đât đai quy định:

 • Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt
 • Trường hợp chưa có quy hoạch cần phải căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp nhà nước phê duyệt

Nghĩa vụ tài chính người dân cần đóng góp khi có mục đích chuyển đổi đất sử dụng:

 • Tiền sử dụng đất bạn phải nộp là khoản chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở trừ đi tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp
 • Giá đất tính thu tiền sử dụng đất với diện tích đất chuyển được chuyển đổi mục đích sử dụng trong hạn mức sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân là do UBND cấp tỉnh quy định

 

Điều kiện đối với trường hợp cấp phép xây dựng tạm:

 1. Nằm trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch điểm dân cư nông thôn được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 2. Phù hợp với mục đích sử dụng đất hoặc mục tiêu đầu tư
 3. Đảm bảo an toàn cho công trình, công trình lân cận và các yêu cầu về: Môi trường, phòng cháy chữa cháy, hạ tầng kỹ thuật … các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia
 4. Chủ đầu tư  phải có cam kết tự phá dỡ công trình khi thời gian tồn tại của công trình trong giấy phép xây dựng hết hạn và không yêu cầu bồi thường với phần công trình phát sinh sau khi quy hoạch được công bố.
 5. Trường hợp không tự giác phá dỡ sẽ bị cưỡng chế phá dỡ và chủ đầu tư phải chịu mọi chi phí cho việc phá dỡ công trình.
 6. Giấy phép xây dựng tạm chỉ cấp cho từng công trình nhà ở riêng lẻ, không cấp theo giai đoạn và cho dự án.
 7. Sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất, bạn vẫn có thể xin cấp phép xây dựng tạm khi xây dựng nhà cấp 4 trong khu quy hoach treo.

 

ACI HOME

Công ty Cổ phần thiết kế & đầu tư xây dựng Good Hope

Trả lời