Xin cấp phép sửa chữa cải tạo và những thủ tục cần thiết

Xin cấp phép sửa chữa cải tạo nhà:

Các chủ đầu tư khi muốn xin cấp phép để sửa chữa cải tạo công trình nhà ở của mình cần phải biết những thủ tục cần thiết sau:

Hồ sơ đề nghị xin cấp phép sửa chữa cải tạo bao gồm:

 1. Đơn đề nghị xin cấp phép sử chữa cải tạo công trình nhà ở theo mẫu ở phụ lục số 16 trong nghị định của chính phủ
 2. Giấy tờ liên quan về quyền sử dụng đất
 3. Bản vẽ các hiện trạng, hạng mục công trình cần cải tạo
 4. Đối với công trình di tích lịch sử … cần phải có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo phân cấp 5
Giấy phép cải tạo nhà
Giấy phép cải tạo nhà

Trình tự thực hiện xin cấp phép cải tạo sửa chưa nhà bao gồm:

 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
 2. Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ tại sở xây dựng . Nếu hồ sơ đầy đủ, hủ đầu tư sẽ được ghi giấy hẹn. Nếu phải chỉnh sửa hồ sơ, chủ đầu tư sẽ được hướng dẫn đầy đủ
 3. Thụ lý và giải quyết hồ sơ, cấp giấy phép xây dựng
 4. Nhận kết quả tại bọ phận tiếp nhận và trả hồ sơ tại sở xây dựng

Điều kiện yêu cầu:

 1. Phù hợp với quy hoạch xây dựng được cơ quan thẩm quyền phê duyệt
 2. Đảm bảo đọ cao, chướng ngại vật hàng không theo đúng nghị định
 3.  Bảo đảm các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; độ cao tĩnh không; thiết kế đô thị
 4. Các công trình xây dựng trong khu bảo tồn di sản văn hóa, di tích lịch sử – văn hóa phải bảo đảm mật độ xây dựng, đất trồng cây xanh, nơi để các loại xe, không làm ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường
 5.  Công trình sửa chữa, cải tạo không làm ảnh hưởng đến các công trình lân cận về kết cấu…
 6. Đảm bảo không làm ảnh hưởng đến người và công trình liền kề xung quanh
 7. Tuân thủ đúng đủ cốt xây dựng quy hoạch của đô thị
 8. Đói với công trình nhà cao tầng cần có yêu cầu thiết kế riêng về tầng hầm
 9. Đối với dự án đầu tư cần lấy ý kiến về thiết kế cơ sở do người quyết định đầu tư quyết định.

 

ACI HOME

Công ty Cổ phần thiết kế & đầu tư xây dựng Good Hope

Trả lời