Tiêu chuẩn thiết kế cửa hàng xăng dầu đảm bảo an toàn cháy nổ

Đăng bởi Họa Đức
14/09/2021
Tiêu chuẩn thiết kế cửa hàng xăng dầu đảm bảo an toàn cháy nổ, 1 rm_ratings 1 rm_ratings
5/5 - Có 1 Bình chọn

Việc xây dựng cửa hàng xăng dầu tuân thủ đúng các tiêu chuẩn thiết kế cửa hàng xăng là yếu tố quan trọng để đảm bảo an toàn cháy nổ, hoạt động vận hành trơn chu. Cùng công ty kiến trúc ACI Home tìm hiểu các thông tin về tiêu chuẩn thiết kế cửa hàng xăng dầu theo quy định mới nhất hiện nay.

Tiêu chuẩn thiết kế cửa hàng xăng dầu
Tiêu chuẩn thiết kế cửa hàng xăng dầu

Tham khảo các tài liệu viện dẫn về tiêu chuẩn thiết kế cửa hàng xăng dầu

- TCVN 4090:1985 Kho tàng, trạm và đường ống dẫn xăng dầu - Đường ống chính dẫn dầu và sản phẩm dầu - Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 5684:2003 An toàn cháy các công trình dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Yêu cầu chung.

- TCVN 4054:2005 Đường ô tô - yêu cầu thiết kế.

- TCVN 5334:2007 Thiết bị điện kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Yêu cầu an toàn trong thiết kế, lắp đặt và sử dụng.

- TCVN 3890:2009 Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - TCVN 5307:2009 Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Yêu cầu thiết kế.

- QCVN 29:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu.

- QCVN 72:2013/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa; Sửa đổi 1:2015 QCVN 72:2013/BGTVT; Sửa đổi 2:2018 QCVN 72:2013/BGTVT.

- QCVN 07-6:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật cấp xăng dầu, khí đốt.

- TCVN 6223:2017 Cửa hàng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) - Yêu cầu chung về an toàn.

- QCVN 01:2019/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

- QCVN 06:2020/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.

Phân cấp cửa hàng xăng dầu

Cửa hàng xăng dầu cũng được phân cấp theo dung tích chứa xăng dầu, cụ thể như sau:

Loại hình cửa hàng

Tổng dung tích (m3)

Cửa hàng xăng dầu trên mặt đất và cửa hàng xăng dầu xây dựng cố định trên mặt nước

Cửa hàng xăng dầu trên mặt nước (xà lan, tàu vỏ thép và phương tiện nổi khác)

Cấp 1

Từ 150 đến 210

Từ 100 đến 200

Cấp 2

Trên 100 đến dưới 150

Từ 16 đến dưới 100

Cấp 3

Nhỏ hơn hoặc bằng 100

Nhỏ hơn 16

Tiêu chuẩn chung khi thiết kế cửa hàng xăng dầu

- Địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu, các dịch vụ tiện ích thuộc cửa hàng xăng dầu cần đảm bảo yêu cầu về an toàn giao thông, xây dựng, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy theo quy định hiện hành.

- Việc sử dụng các thiết bị công nghệ để thanh toán cần được bố trí ngoài vùng nguy hiểm hoặc phải là các thiết bị phòng nổ.

- Đối với những cửa hàng xăng dầu có kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng đóng chai trong khu vực cửa hàng, phải tuân thủ các quy định về yêu cầu an toàn tại TCVN 6223:2017 Cửa hàng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) - Yêu cầu chung về an toàn.

- Cửa hàng xăng dầu cần phải xây dựng phương án phòng ngừa sự cố tràn dầu theo quy định của pháp luật.

- Cần tuân thủ các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

Tiêu chuân thiết kế cửa hàng xăng dầu an toàn
Tiêu chuân thiết kế cửa hàng xăng dầu an toàn

Tiêu chuẩn thiết kế cửa hàng xăng dầu trên mặt đất

- Khoảng cách giữa các hạng mục xây dựng trong cửa hàng xăng dầu không nhỏ hơn quy định trong bảng dưới đây:

Cửa hàng xăng dầu thiết kế theo tiêu chuẩn
Cửa hàng xăng dầu thiết kế theo tiêu chuẩn

Hạng mục

Bể chứa đặt ngầm (m)

Cột bơm (m)

Gian bán hàng (m)

1. Bể chứa đặt ngầm

0,5

Không quy định

2

2. Họng nhập kín

Không quy định

Không quy định

3

3. Cột bơm

Không quy định

Không quy định

Không quy định

4. Các hạng mục xây dựng khác có thể phát sinh tia lửa

2

2

2

Chú thích:

1) Không quy định khoảng cách an toàn giữa các bể chứa với gian bán hàng phía tường không có cửa sổ, cửa đi.

2) Không quy định khoảng cách an toàn giữa cột bơm với tường nhà nhưng phải đảm bảo thuận tiện cho việc lắp đặt, thao tác và sửa chữa.

- Kết cấu và vật liệu cho khu bán hàng và các hạng mục xây dựng khác phải có bậc chịu lửa I, II theo quy định tại QCVN 06:2020/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình; phải đảm bảo khả năng chịu lực ổn định trước tác động của trọng tải, ăn mòn của môi trường xung quanh trong suốt thời hạn sử dụng công trình.

- Đường và bãi đỗ xe dành cho xe ra vào mua hàng và nhập hàng phải đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Chiều rộng một làn xe đi trong cửa hàng không nhỏ hơn 3,5 m. Đường hai làn xe đi không nhỏ hơn 6,5 m.

+ Bãi đỗ xe để xuất, nhập xăng dầu không được phủ bằng vật liệu có nhựa đường.

- Thiết kế cửa hàng xăng dầu tiếp giáp với công trình xây dựng khác phải có tường bao kín có chiều cao không nhỏ hơn 2,2 m, được làm bằng vật liệu không cháy. Với các hạng mục công trình dân dụng và các công trình xây dựng khác ngoài cửa hàng có bậc chịu lửa I, II, trường hợp mặt tường về phía cửa hàng xăng dầu là tường ngăn cháy thì không yêu cầu khoảng cách an toàn từ hạng mục đó đến tường rào cửa hàng xăng dầu nhưng phải tuân thủ các quy định về xây dựng hiện hành.

- Khu vực đặt cột bơm xăng dầu nếu có mái che bán hàng, chiều cao của mái che không nhỏ hơn 4,75 m.

Tiêu chuẩn thiết kế cửa hàng xăng dầu trên mặt nước

- Kết cấu và vật liệu tại khu bán hàng cùng các hạng mục xây dựng khác phải có bậc chịu lửa II, III theo quy định tại QCVN 06:2020/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình hoặc QCVN 72:2013/BGTVT Quy chuẩn quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa.

- Cần có phương án phòng chống lụt bão, phải xác định vị trí neo đậu tránh bão theo quy định.

Thiết kế cửa hàng xăng dầu an toàn đạt tiêu chuẩn
Thiết kế cửa hàng xăng dầu an toàn đạt tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn thiết kế cửa hàng xăng dầu khu vực bể chứa

Đối với cửa hàng xăng dầu trên mặt đất

- Vật liệu làm bể chứa xăng dầu là vật liệu chịu xăng dầu và không cháy.

- Lắp đặt bể chứa xăng dầu tại cửa hàng phải tuân thủ các quy định sau đây:

+ Không được lắp đặt bể chứa xăng dầu nổi trên mặt đất.

+ Không được lắp đặt bể chứa xăng dầu và hố thao tác trong hoặc dưới các gian bán hàng.

Tiêu chuẩn bể chứa tại cửa hàng xăng dầu
Tiêu chuẩn bể chứa tại cửa hàng xăng dầu

+ Khi lắp đặt bể chứa xăng dầu phải tính đến khả năng bị đẩy nổi và phải có biện pháp chống nổi bể.

+ Xung quanh bể chứa phải phủ cát hoặc đất mịn với chiều dày không nhỏ hơn 0,3 m.

+ Bể chứa lắp đặt dưới mặt đường xe chạy phải áp dụng các biện pháp bảo vệ kết cấu bể.

+ Đối với bể chứa bằng vật liệu không dẫn điện phải có biện pháp triệt tiêu tĩnh điện khi xuất, nhập xăng dầu.

- Bề mặt ngoài của bể chứa bằng thép lắp đặt ngầm phải có lớp bọc chống ăn mòn có cấp độ không thấp hơn mức tăng cường quy định tại TCVN 4090:1985 Kho tàng, trạm và đường ống dẫn xăng dầu - Đường ống chính dẫn dầu và sản phẩm dầu - Tiêu chuẩn thiết kế.

Đối với cửa hàng xăng dầu trên mặt nước

- Vật liệu làm bể chứa xăng dầu là vật liệu chịu xăng dầu và không cháy.

- Đối với bể chứa bằng vật liệu không dẫn điện cần phải có biện pháp triệt tiêu tĩnh điện khi xuất, nhập xăng dầu.

- Ở khu vực bể chứa xăng dầu phải thường xuyên vệ sinh công nghiệp và niêm yết biển báo “không phận sự miễn vào”.

Tiêu chuẩn thiết kế cửa hàng xăng dầu - cột bơm xăng dầu

- Vị trí lắp đặt cột bơm xăng dầu trong cửa hàng xăng dầu phải phù hợp các yêu cầu sau:

+ Cột bơm phải được đặt tại các vị trí thông thoáng. Nếu đặt trong nhà, phải đặt trong gian riêng biệt, có biện pháp thông gió và có cánh cửa mở quay ra ngoài.

+ Đảm bảo các phương tiện có thể dừng đỗ dễ dàng dọc theo cột bơm, không làm cản trở các phương tiện giao thông khác ra, vào cửa hàng.

- Cột bơm phải được đặt trên đảo bơm. Đảo bơm phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu sau:

+ Cao độ phải cao hơn mặt bằng bãi đỗ xe ít nhất 0,15 m.

+ Chiều rộng không được nhỏ hơn 1,0 m.

+ Đầu đảo bơm phải cách mép cột đỡ mái che bán hàng hoặc cột bơm ít nhất 0,5 m.

Các thông tin trên đây được ACI Home tổng hợp hy vọng sẽ giúp bạn hiểu hơn về các tiêu chuẩn thiết kế cửa hàng xăng dầu đảm bảo an toàn cháy nổ theo quy định.

Liên hệ thiết kế cửa hàng xăng dầu với ACI Home:

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC & ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GOOD HOPE

Số điện thoại: 028 2220 2220 Hotline: 0968 88 00 55

Email: acihomesg@gmail.com

Văn phòng 1: Tòa nhà Rosana, 60 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q1, TPHCM

Văn phòng 2: Tầng 8, Tòa nhà Licogi 13, Số 164, Đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Hãy để ACIHOME giúp bạn

Tư thiết kế những ngôi nhà , biệt thự, khách sạn đẹp như trong mơ

TƯ VẤN MIỄN PHÍ0968 88 00 55