Những điều kiện để lập quy hoạch dự án nghỉ dưỡng ven biển

Đăng bởi Họa Đức
14/03/2023
Những điều kiện để lập quy hoạch dự án nghỉ dưỡng ven biển, 1 rm_ratings 1 rm_ratings
5/5 - Có 1 Bình chọn

Những điều kiện chung để có thể lập quy hoạch dự án nghỉ dưỡng ven biển

Việc lập quy hoạch dự án nghỉ dưỡng ven biển cần tuân thủ các quy định pháp luật liên quan và đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Đáp ứng yêu cầu về quy hoạch: Dự án nghỉ dưỡng ven biển cần phải được lập quy hoạch theo đúng quy định của pháp luật, bao gồm quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết và quy hoạch sử dụng đất.

 • Đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn môi trường: Dự án nghỉ dưỡng ven biển cần phải đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn môi trường liên quan đến xây dựng, quản lý và vận hành.

 • Có đầy đủ giấy tờ pháp lý: Dự án nghỉ dưỡng ven biển cần phải có đầy đủ giấy tờ pháp lý liên quan đến quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản và các giấy tờ pháp lý khác liên quan đến xây dựng và vận hành dự án.

 • Đáp ứng nhu cầu của thị trường: Dự án nghỉ dưỡng ven biển cần phải đáp ứng nhu cầu của thị trường và có khả năng cạnh tranh với các dự án khác.

 • Có kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường: Dự án nghỉ dưỡng ven biển cần phải có kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường đáp ứng yêu cầu của pháp luật và đảm bảo bảo vệ môi trường ven biển.

 • Đáp ứng các yêu cầu về an toàn và an ninh: Dự án nghỉ dưỡng ven biển cần phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn và an ninh, bao gồm cơ sở hạ tầng an toàn, phòng cháy chữa cháy và các biện pháp bảo đảm an ninh.

Điều kiện chung để lập quy hoạch khu nghỉ dưỡng ven biển
Điều kiện chung để lập quy hoạch khu nghỉ dưỡng ven biển

Phải tuân thủ quy định pháp luật về đầu tư nghỉ dưỡng ven biển

Việc lập quy hoạch các dự án ven biển được quy định bởi nhiều văn bản pháp luật ở Việt Nam, trong đó có những văn bản quan trọng như sau:

 1. Luật đất đai năm 2013: Điều 73 của Luật này quy định việc lập quy hoạch sử dụng đất phải tuân thủ nguyên tắc, tiêu chuẩn và quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất. Cụ thể, quy hoạch sử dụng đất phải bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, tiết kiệm đất, bảo vệ môi trường, phù hợp với địa phương và phát triển bền vững.

 2. Nghị định số 26/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 của Chính phủ quy định về lập, quản lý và thực hiện quy hoạch: Nghị định này quy định rõ việc lập, phê duyệt, công bố, thực hiện và kiểm tra, giám sát quy hoạch. Theo đó, quy hoạch phải được lập theo đúng quy trình, có tính khả thi, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả và phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội của địa phương.

 3. Luật biển năm 2018: Điều 41 của Luật này quy định về quy hoạch biển và các dự án ven biển. Theo đó, các dự án ven biển phải được lập trình tự và có tính khả thi, bảo đảm sự cân đối giữa phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường biển, bảo vệ đất liền và an ninh quốc phòng.

 4. Thông tư số 04/2019/TT-BTNMT ngày 15/4/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định về lập quy hoạch sử dụng đất tại khu vực ven biển: Thông tư này quy định rõ các nguyên tắc, tiêu chuẩn và quy trình lập quy hoạch sử dụng đất tại khu vực ven biển, bao gồm việc quản lý và bảo vệ các vùng đất ngập nước, các bãi biển, khu vực bảo tồn, khu vực bảo vệ môi trường biển, khu vực quân sự, khu vực du lịch, khu vực sản xuất, kinh doanh và các hoạt động khác. Thông tư này cũng quy định rõ về quy trình phê duyệt, công bố và thực hiện quy hoạch sử dụng đất tại khu vực ven biển.

 5. Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 10/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội khu vực ven biển phía Bắc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030: Quyết định này là tài liệu quan trọng về quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội tại khu vực ven biển phía Bắc Việt Nam. Nó quy định về các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội và quản lý tài nguyên, môi trường tại khu vực ven biển phía Bắc. Các dự án ven biển phải tuân thủ và phù hợp với kế hoạch tổng thể này.
Quy định pháp luật về lập quy hoạch dự án nghỉ dưỡng ven biển
Quy định pháp luật về lập quy hoạch dự án nghỉ dưỡng ven biển

Ngoài ra, các doanh nghiệp và chủ đầu tư dự án nghỉ dưỡng ven biển cần tuân thủ các quy định pháp luật khác liên quan đến đầu tư, xây dựng và kinh doanh như Luật đầu tư, Luật xây dựng, Luật bảo vệ môi trường, Luật đấu thầu, Luật doanh nghiệp, v.v. để đảm bảo quyền và lợi ích của các bên liên quan và của quốc gia.

Liên hệ tư vấn quy hoạch

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC & ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GOOD HOPE

Số điện thoại: 028 2220 2220 Hotline: 0968 88 00 55

Email: acihomesg@gmail.com

Văn phòng 1: Tòa nhà Rosana, 60 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q1, TPHCM

Văn phòng 2: Tầng 8, Tòa nhà Licogi 13, Số 164, Đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Hãy để ACIHOME giúp bạn

Tư thiết kế những ngôi nhà , biệt thự, khách sạn đẹp như trong mơ

TƯ VẤN MIỄN PHÍ0968 88 00 55